Gå til sideindhold

Trivselskabende indsats

 

Vi i Ung i Odsherred har et brændende ønske om, at skabe en så god grobund som muligt for, at ALLE unge i Odsherred trives og har et godt ungdomsliv. En af vores indsatsområder forankre sig derfor i de unges trivsel. Både i deres fritid, men også i og på skolerne.

 

Indsatserne forankre sig hovedsageligt i trivsels- og teambuildings dage, hvor den enkelte klasse eller én hel overbygning på en skole, bliver taget ud af deres normale rammer og rystet sammen på kryds og tværs. Ved at tage eleverne ud af deres normale rammer, giver vi dem en større mulighed for, at ændre på negative adfærdsmønstre internt i klassen. Endvidere giver det eleverne mulighed for, at se på hinanden og opleve hinanden på nye og interessante måder. Trivsels- og teambuildings dage bliver tilrettelagt ud fra den enkelte klasses behov og ønsker, vi laver både heldags forløb og overnatnings arrangementer. Vi har mange års erfaring med at tilrettelægge og eksekverer sådanne arrangementer og det er noget vi virkelig elsker at lave, blandt andet fordi vi har mulighed for, at være en aktiv medspiller i forbedringen af unges trivsel i Odsherred.

 


 

For mere information eller booking af trivsels – og teambuilding dag kontakt Lauge på:

 

Mobil: 21148096 

Email: lahba@odsherred.dk

#trivsel #fremmendeindsatser #forebyggendeindsats #fællesskab #velvære #dialog #samarbejde #synergi #involvering #ungeindsats #positivefællesskaber #tryghed #forebyggelse #ungetrivsel #hensigtsmæssigadfærd #adfærd #ungiodsherred #odsherredkommune Senest opdateret 14.09.2022 09:37 af LAHBA
Apricore logo